Başvuru

Başvurular online olarak http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru/Lisansustu/Tum adresinden yapılmaktadır.

Gerekli belgeler ve başvuru koşullarına http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru/Lisansustu/sosyoloji adresinden de ulaşabilirsiniz. 

YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BAŞVURU KOŞULLARI

a)    Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi, henüz mezun olunmamışsa mezun olunacağına dair ilgili üniversiteden alınan yazı (Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler hariç),

b)    Mezun olduğu üniversite/yüksekokuldan alınmış olan dersleri ve notları gösterir belgenin (transkript) aslı,

c)    Mezun olduğu kurumdan disiplin cezası almadığına dair belge (T.C. Üniversitelerinden gelen adaylar için),

d)    İki adet referans mektubu (bölüm dışından başvuranlar için),

e)     ALES sınav sonuç belgesi min. puan 70 (GMAT 450 veya GRE 610 –yeni puan sisteminde 149- sonuç belgesi de kabul edilecektir.) (Sınav sonuçları henüz belli olmayan öğrencilerin sınava girdiklerine dair belgenin fotokopisini getirmeleri gerekmektedir),

f)     İngilizce yeterliliğini gösterir belge:

  •     BUEPT (min. puan 60)
  •     TOEFL (min. puanlar)

          TOEFL 550, TWE 4.5

          Bilgisayarda TOEFL (CBT) 213, TWE 4.5

          İnternet üzerinden TOEFL (IBT) 79, TWE 22

  •     IELTS (min puanlar)

          IELTS Akademik 6.5 Akademik Yazma Bölümü: 6.5

g)    4 üzerinden en az 3.00 G.N.O.(genel not ortalaması),

h)    Basvuru ücreti dekontu.

i)     2 sayfalık niyet mektubu 

j)     Yazılı sınav

Bölüm değerlendirmesi sonucunda ilk aşamayı geçen adaylar mülakata girmeye hak kazanır. Mülakat sonucunda yüksek lisans programına kabul edilecek olan öğrenciler belirlenir. Lütfen aşağıdaki ingilizce açıklamayı da okuyunuz.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU KILAVUZU

2014 yılında Sosyoloji Bölümü yüksek lisans programına başvuru sürecini değiştirmiştir. Gerekli belgeler, 2 sayfalık bir niyet mektubu ve B.U. sosyoloji mezunu olmayan adaylar için 2 adet referans mektubudur. Mülakat dışında yazılı sınav da yapılacaktır. Lütfen araştırma önerilerinin artık kabul edilmediğini unutmayın.

 
Bu yılki kabul takvimindeki önemli tarihler

17 Nisan 2024: Elektronik başvuru sistemi açılıyor

5 Haziran 2024: Elektronik başvuru sistemi 17:00'de kapanıyor
24 Haziran 2024: Yazılı sınav, saat 10:00, yer NH 101. 

1 Temmuz 2024: Mülakatlar 9:30'da başlar, 17:00'de biter. Mülakatlar Sosyoloji binası, Şerif Mardin seminer odasında yapılacaktır. 

Yazılı sınava gelen adaylardan toplumsal meseleler ve tahlillerle ilgili iki ayrı genel soruyu cevaplamaları istenecektir. Sorular, öğrencilerin sosyolojik/antropolojik hayal gücü ve anlayışının yanı sıra Yüksek Lisans düzeyinde bu düşünme biçimini geliştirme becerisini ve potansiyelini değerlendirmek için tasarlanacaktır.

Amaç beyanınızı yazmak için talimatlar

Niyet beyanınız bir ARAŞTIRMA ÖNERİSİ DEĞİLDİR ancak aşağıdaki soruları size en uygun şekilde ele almalıdır: kendinizi, kişisel ve eğitim geçmişinizi tanımlayın ve lütfen bölümümüze olan ilginizi açıklayın. Çalışmakla ilgilendiğiniz bazı konuları önerin ve sizi bu konulara ilgi duymaya iten şeyin yanı sıra bunların daha geniş sosyolojik alaka/bağlamlarını açıklayın. Güçlü/başarılı bir amaç beyanı, kabul komitesine kim olduğunuz, yeterliliğiniz ve sosyolojide lisansüstü eğitim için hazır olup olmadığınız hakkında net bir fikir vermelidir.

Amaç beyanı tek aralıklı iki sayfadan fazla olmamalıdır ve standart teknik gerekliliklere uymalıdır (Times New Roman 12 pt. yazı tipi, 1 inç kenar boşlukları, vb.). Bölümümüz öğretim üyeleri, başvuru sahiplerine amaç beyanını yazmalarında veya konuları seçerken yardımcı olmayacaktır.